Kínai asztrológia – Hogyan lehetsz az életed mágusa

Szerző: | aug 18, 2023 | Kínai asztrológia

A kínai asztrológia a lélek eszköze. A születési képletünk az életünk energiáit jeleníti meg, ezért a kínai asztrológia alkalmazásával felemelhetjük a lelkünket, mert ez a rendszer pontosan megmutatja az utat, hogy miként küzdjünk meg sikeresen a korunk és a saját életünk kihívásaival. 

Nézzük meg, hogy miről is lesz szó:

A kínai asztrológia története

Mi derül ki a kínai asztrológiából?

A kínai asztrológia avagy a keleti kozmológia

Az elemek körforgásáról

A kínai horoszkópról 

A négy oszlop jelentéséről

Összefoglalás

A kínai asztrológia története

A kínai asztrológia eredete a régi császári évkönyvek alapján ie. 2697-re nyúlik vissza, de ennél jóval régebbi a keletkezése. 

A kínai asztrológiát a Sárga Császártól eredeztetik, aki nagyon bölcs és megvilágosodott tanító, valamint főpap volt. 

A Sárga Császárról annyi bizonyos, hogy taót és meditációt gyakorolt, valamint minden tudományok ősatyja volt.

Az 5 elem tanát is ő hozta el az emberek számára. 

A császár minden tudást feljegyeztetett és átadott az embereknek, ám halálát követően a feljegyzések ugyan megmaradtak, de avatatlan kezekbe kerültek, s ezzel együtt az asztrológia ősi esszenciája is elveszett. 

Az asztrológia visszacsatolási út volt Istenhez, az egység, a harmónia és a boldogság állapotához.

A császár halála után a fennmaradt írások azonban kezdtek lebutulni a jóslás szintjére, vagyis a mi fog velem történni kérdésre.

A kínai asztrológia NEM JÓSLÁSRA VALÓ. Lehet vele jósolni, de nem erre való.

Asztrológusként az egyik célom, hogy felemeljem a hangom ezen ősi rendszer érdekében, hogy minden áltudományos spiri nézettől megtisztultan őrizhesse meg eredeti célját és hatékonyságát.

Mi derül ki a kínai asztrológiából?

Tudni fogjuk, hogy milyen erősségeink vannak.

Milyen a személyiségünk.

Milyen élettervet hoztunk magunkkal.

Mi az, amiben jók leszünk.

Milyen típusú hivatás illik hozzánk.

Mivel érdemes egy adott sorskorszakban foglalkoznunk és mivel nem.

Meg tudjuk nézni, hogy egy adott időszakban mi a feladatunk, de azt nem, hogy mi fog velünk történni, hiszen az már jóslás lenne. De azt tudni fogjuk, hogy miről szól egy adott év.

Tudni fogjuk, hogy mire tudunk alapozni. Milyen képességeket hoztunk magunkkal.

Ha ugyanis az utunkon vagyunk, akkor nem tudunk nem sikeresek lenni. Ha azt csináljuk, amihez minden képességünk és tehetségünk megvan, akkor az Univerzum összezár mögöttünk, hogy azzal foglalkozhassunk, amire születtünk ♥︎

Az asztrológia csodálatos, de nem annyira misztifikált, mint ahogy azt az emberek gondolják. 

A kínai asztrológiai elemzés modern, gyakorlatias és azonnal alkalmazható tudás az életünk kihívásaira.

A kínai asztrológia avagy a keleti kozmológia

A keleti asztrológiai rendszernek két fő iránya van, a Hold fázisokra épülő Bíborcsillag asztrológia (Zi Wei Dou Shu) és a négy oszlopos sorsmeghatározás (BaZi), amely a Nap ciklusait használja. Én ez utóbbi rendszert tanultam.

A kínai asztrológia az Univerzumban található 5 őselem polaritásaival, Jin és Jang megnyilvánulási formáival foglalkozik, ezeket használja a számításaihoz. 

Az állatévek is az őselemek megnyilvánulásai.

A keleti kozmológia tanítása szerint kezdetben volt a MU-CHI, a Semmi állapota, amelyben egyszercsak megjelent a polaritás. Ezt a polaritást a Jin és a Jang szimbóluma fejezi ki. 

Tehát először volt a Semmi, amely magában foglalta a teljességet, e teljességnek a szimbóluma a kör, amely nem kezdődik és nem végződik. Ez a MU-CHI állapota, amelyben megjelent a Jin és a Jang (kettéosztott kör szimbóluma). Vagyis megjelent a sötét és a világos oldal, a polaritás, amely magában foglalja mindegyik minőséget. 

Ugyanezt a történetet a Biblia úgy írja le szimbolikusan, hogy volt a hét nap és végül Isten megteremtette a nem nélküli kozmikus embert, Adam Kadmont. Ő a teljesség, a kör, amelyben még nincs benne a polaritás.

A Teremtő mély álmot bocsátott Adam Kadmonra, s álmában kivette az egyik oldalbordáját, amelyből megteremtette Évát. Megjelent a polaritás. Ugyanaz a polaritás, amelyről a keleti kozmológiában is beszélünk. Innen indul a történet, innentől beszélünk Ádámról és Éváról és a kiűzetésről a Paradicsomból, Káin és Ábel történetéről, Bábelről, Mózesről, Ószövetségről és Újszövetségről, Jézusról és végül a Jelenések könyvéről. 

Egy dolgot azonban nem említ a Biblia. Hogy a Teremtő felébresztette volna  Adam Kadmont. Ami azt jelenti, hogy az egész történet Adam Kadmon álmában zajlik, hiszen nem ébredt fel!

Ennek az álomnak a részese az emberiség a mai napig…

Az egész történet úgy szól, hogy Adam Kadmon alszik a Paradicsomban, a polaritásban. Valójában nincs is Ádám, szó sincs Éváról, nincs olyan, hogy vagyok én és vagy te. Adam Kadmonról beszélünk, a kozmikus emberről, aki alszik a Paradicsomban és azt álmodja, hogy van a Te. 

Erről beszél minden filozófiai irányzat. Ezt nevezik a Maya fátylának a Védák. S erről beszél a Biblia is. A Biblia valójában egy nagyon spirituális történet. 

Az emberek alusszák az álmot, de valójában a körön belül vagyunk. Valójában a Jin és a Jang, az én és a te a körön belül zajlik.

Mit jelent ez?

Ez azt jelenti, hogy minden, ami kint, a külvilágban történik, hogy például nyers és bántóan szókimondó a főnököm, hogy elhagyott az életem párja az valójában énbennem történik. Az én és a te a körön belül zajlik. 

Ezért a spirituális ember sosem kívül keresi a felelősöket. Mert valójában minden belül történik. Ez az asztrológia igazi üzenete. 

Amikor ezt felismerjük, akkor a Jin és a Jang egyensúlya elkezd szépen visszaállni, akkor a pozitív és negatív töltés egyensúlyba kerül bennünk.

Akkor elérünk a harmónia állapotába, amely a hétköznapi életben egyenlő azzal, hogy boldogok, kiegyensúlyozottak és elégedettek vagyunk az életünkben.

Felismerjük, hogy az Univerzumban rend van és a konfliktusok bennünk zajlanak. 

Az asztrológia értelme is ez, hogy megmutassa, hol található az út önmagunkban a boldogsághoz (értsd: teljességhez). 

Az elemek körforgásáról

A kínai asztrológia, mint írtam, az Univerzumban található 5 őselemmel dolgozik. Ezek a Tűz, a Föld, a Víz,  a Fém és a Fa. Ezen 5 őselem megjelenésével minden materiálisan megnyilvánuló dolog leírható az Univerzumban.

Ez az 5 őselem megtalálható az 5 ősbolygóban is. A keleti asztrológiai rendszer minden egyes bolygót az egyik elem fennhatósága alá sorol.

Asztronómiai értelemben a Nap és a Hold nem számít bolygónak.

Marad tehát az 5 ősbolygó, amely analógiába hozható a kínai asztrológia 5 elem rendszerével. 

A Tűz elem a Mars bolygóhoz, a Föld a Szaturnuszhoz, a Fém a Vénuszhoz, a Víz a Merkúrhoz, a Fa elem pedig a Jupiter bolygóhoz tartozik.

Ez az 5 őselem három fő irányban (Támogató, Fárasztó és Kontrolláló vagy Romboló) tud egymással kapcsolódni, ezt nevezzük az elemek körforgásának, amelyet az asztrológiai képlet elemzéséhez is használunk.

Az elemek különböző típusú minőségeket és energiákat képviselnek, ők mutatják meg a személyiségünk energetikai felépítését. 

Minden elemből pont annyi van a képletünkben, amennyi az eltervezett életutunk megvalósításához és az életfeladatunk elvégzéséhez szükséges. 

Ezeket az energiákat és konstellációkat alacsony és magas szinten is megélhetjük.

A körforgással azt tudjuk megnézni, hogy merre tudjuk emelni önmagunkat. 

Az elemek körforgása segít abban, hogy tudjuk, milyen elemhez és életterülethez nyúljunk, ha kontrollálni kell valamit. 

Ugyanis minden elem egy-egy életterülethez is kapcsolódik, egy-egy életterületet szimbolizál a képletben.

A tápláló körforgás a kör szimbóluma. A kör pedig a teljességet jelenti minden szimbolikában. 

Az elemek romboló hatása egy pentagramot alkot a körön belül, amelyet a mágia jeleként is ismerhetünk. A mágia szó szerint ez erők tana.

A mágus pedig ezeket az erőket tudja irányítani, kontrollálni és kiegyensúlyozni.

A spirituális értelemben vett mágus olyasvalaki, aki a saját energiáit, erőit tudja megfogni és egyensúlyban tartani.

Amikor a Jin és a Jang egyensúlyba kerül, akkor érkezünk meg a harmónia állapotába, a teljességbe. Akkor felismerem, hogy a Paradicsomban alszom és az egész élet egy álom. Akkor képes leszek meglátni az egységet, hogy a kör a teljesség és minden más színjáték.

Honnan tudjuk, hogy milyen spirituális szinten vagyunk? Hogy mennyire vagyunk boldogok, kiegyensúlyozottak, hogy mennyire harmonikus az életünk.  

A kínai horoszkópról 

Minden egyes nap teljes karakterváltás történik, ezért a négy oszlopos sorselemzés rendszerében a személyiség esszenciáját az mutatja meg, hogy milyen napon születtünk. 

A kínai asztrológiában 8 karakterbe van belesűrítve minden, ezt jelenti kínai nyelven a BaZi, ezen irányzat neve.

A születési képletünk a mi energetikai rendszerünket és személyiségünket mutatja, amely az életünk során nem változik. Van azonban egy dinamikusan változó része is a kínai horoszkópnak, az úgynevezett Szerencseoszlopok, amelyek 10 éves életszakaszunkba érkező tanításokat hoznak. 

A születési képletünk nem változó energetikai rendszere négy oszlopból áll, az oszlopok pedig vízszintesen két részből épülnek fel.

Felül találjuk a Mennyei Törzseket és azok polaritásait, alul pedig a Földi Ágak vannak, ők lesznek az állatszimbólumok, amelyek valójában asztronómiai jellegűek és planetáris irányokat jelölnek. 

Azt, hogy milyen a személyiségünk és a karakterünk, hogy valójában milyenek vagyunk azt a Nap oszlopon belül a Mennyi Törzs mutatja meg. Az ott lévő elem az Önelemünk, ami olyasmi, mint a nyugati asztrológiában a születési uralkodó, de itt nem ugyanazt jelenti.

A kínai asztrológiában az Önelem a személyiség esszenciája. Ha nem tudjuk a pontos születési órát és percet, akkor is teljesen pontos képet tudunk kapni az illető személy életfeladatáról. 

A kínai asztrológiában 10 születési uralkodó létezik, amelyek hihetetlenül sokat mondanak rólunk. 

A négy oszlop jelentéséről

A születési képletem én magam vagyok. És van a külvilág.

Amikor a külvilág találkozik velem, akkor az első arcom, amelyet lát rajtam az Év oszlopom lesz. 

Ha a külvilágot közelebb engedem magamhoz és picit jobban megismernek, akkor eljutnak a Hónap oszlopomig. Jellemzően ezek az emberek lesznek a barátaim vagy a kollégáim.

Ha sok időt töltünk együtt, és beengedem őket a privát zónámba, akkor jutnak el hozzám. Ahhoz, aki valójában vagyok. Ezt mutatja a Nap oszlop.

És itt húzódik egy nagyon éles határvonal. A külvilág ugyanis eddig jut el.

Az Óra oszlop általi arcomat már nem ismerik meg. 

Az Óra oszlopban vannak ugyanis a titkaim, a vágyaim és az álmaim. A személyiségem egy olyan oldalát rejti az Óra oszlop, amellyel lehet, hogy még én sem vagyok tisztában. Ezt az oldalamat nem mutatom meg a páromnak sem.

Minden konstelláció, amely a képletemben megjelenik, amely alatt megszülettem, engem tükröz. 

Ami a makrokozmosz, az a mikrokozmosz is. Egymás tükörképei.

Nem tudunk véletlenül előbb vagy később megszületni. Akkor és abban a pillanatban születünk, amely pillanat a lelkünk minőségét tükrözi ♥︎

Tehát a lélek minősége mindig és minden esetben egyezik a születés idejével.

Az Univerzumban ugyanis rend van, ahogyan a kínai asztrológiai képletben is. ♥︎

Összefoglalás

Amikor az emberek meghallják azt a kifejezést, hogy kínai asztrológia, akkor gyakran a magazinokban megjelenő állatjegyeken alapuló elemzésekre és jövendőmondásra gondolnak.

A kínai asztrológia azonban sokkal többről szól!

A kínai asztrológia 8 karaktert, Mennyei Törzseket és Földi Ágakat, valamint azok Jin és Jang megnyilvánulási formáit foglalja magában. 

Minden Mennyei Törzs és minden állatszimbólum az 5 őselem egyikét képviseli. Ezen elemek erősíthetik, gyengíthetik és rombolhatják egymást.

Az asztrológus ezen körforgásokat veszi alapul, amikor valakinek a születési képletét elemzi.

A magazinos előrejelzések a születési év állatszimbólumára alapoznak. Ebből az írásból azonban már tudhatod, hogy a kínai asztrológiában a legfontosabb a Nap oszlop, azon belül is a Mennyei Törzs, nem az állatszimbólum.

A Nap oszlop Mennyei Törzse foglalja magában az egész személyiségünk esszenciáját, ez az Önelemünk. Az Önelem képezi a kínai horoszkóp alapját, erre épül fel az egész képlet. 

Ezzel együtt a kínai asztrológia segít megérteni a személyiséged lényegét. Mivel minden belőlünk indul ki, ezért ez egy életmentő tudás, amelyet az asztrológia által kaphatunk. 

Ez is érdekelhet…

Online hűtlenség: Megcsalás-e a csetelés?

Online hűtlenség: Megcsalás-e a csetelés?

„Ebben a pillanatban is a világ minden sarkában valaki megcsal valakit vagy megcsalatik, félrelépésen agyal, tanácsokat osztogat valakinek, aki éppen benne van egy viszonyban, vagy egy szerelmi háromszög titkos szereplője.” – kezdi Esther Perel Affér című könyvét. És...

Lelki egészség a digitális korban

Lelki egészség a digitális korban

A lelki egészség nem egy statikus állapot. Tennünk kell azért, hogy megőrizzük. Mikor vagyunk lelkileg egészségesek? Amikor a mentális, érzelmi és szociális jólélt állapotában vagyunk. Amikor úgy érezzük, hogy elégedettek vagyunk és boldogok. Amikor azt éljük meg,...

Szeretettel üdvözlünk!

A Dreamspirationally Blogot azért hoztuk létre, hogy megosszuk Veled a gondolatainkat, a felismeréseinket és mindazon eszközöket, amelyek nekünk is sokat segítettek a saját önismeretünk elmélyítésében.

KATEGÓRIÁK