ÁSZF ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

 

Szolgáltató tulajdonát képezi a www.dreamspirationally.com honlap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül pszichológiai és asztrológiai konzultációs feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatást) lát el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó problémája megoldásához megbízható, képzett szakembert találjon. A szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, vagy terápiás tanácsadásnak, illetve nem minősül gyógyító vagy természetgyógyászati tevékenységnek: a Szolgáltató kizárólag konzultációt végez. 

Felhasználó lehet minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy.  

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon olvasható cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.

 

A szolgáltatás igénybevétele: 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele az alábbiak szerint történik: 

A Felhasználó a honlapon közölt elérhetőségeken előzetes bejelentkezéssel pszichológiai és asztrológiai konzultációt vehet igénybe. A pszichológiai konzultáció a Felhasználó által kiválasztott időpontban Google Meets video hívás igénybevételével történik (online konzultáció). Az asztrológiai konzultáció a Szolgáltató által írásban, 7 munkanapon belül, történik. Terheltségtől függően ez az időkeret változhat, amelyről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót. Az elemzés elkészülését követően a Felhasználónak 7 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Szolgáltató felé az elemzéssel kapcsolatban további kérdésekkel éljen. 

Online pszichológiai konzultáció esetén Szolgáltató fenntartja a konzultáció időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. 

Ha a pszichológiai konzultáció lemondását Szolgáltató kezdeményezi, azért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A szolgáltatás lemondását Szolgáltató bármikor (akár a konzultáció előtt kevesebb mint 24 órával is) jelezheti Felhasználó felé, s ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy sem a pszichológiai sem az asztrológiai konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, vagy terápiás tanácsadásnak, illetve nem minősül gyógyító vagy természetgyógyászati tevékenységnek. Mentális problémák esetén Szolgáltató szakpszichológiai vagy pszichiátriai ellátás igénybevételét javasolhatja. 

A Szolgáltató kijelenti, és a Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltatás ellenértéke: 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a pszichológiai és asztrológiai konzultáció díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik. A szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató a honlap ’Szolgáltatások’ menüpontjában rögzíti.

 

Díjfizetési módok: 

A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybevételével történhet:

 

Asztrológiai konzultáció esetében: 

Előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött bankszámlaszámra.

A Szolgáltató az asztrológiai konzultáció díjának befizetését követően fogadja el a Felhasználó jelentkezését a konzultációra.

 

Pszichológiai konzultáció esetén: 

Előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött bankszámlaszámra.

Online konzultáció esetén a szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte Felhasználó részére.  

 

Felelősségre vonatkozó rendelkezések: 

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.  

 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

  1. Bevezető

Fontosnak tartjuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozás és törvények betartását, így az alábbiakban részletesen bemutatjuk a dreamspirationally.com adatvédelemre irányuló lépéseit, és adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait. 

Az adatokat a dreamspirationally.com kezeli, a kapcsolattartó felelős a személyes adatok kezeléséért. 

Kapcsolati adatok:

Mészáros-Sümegi Mariann

E-mail címe: sumegi.mariann@gmail.com

Cím: 8600 Siófok, Szeptember 6. tér 7.

 

  1. Személyes adatok kezelése

A személyes adatoknak tekinthetők, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását. A dreamspirationally.com oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével: 

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó adatkezelési jogszabályokat maradéktalanul betartja. 

Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze.

 

Kommunikációs adatok 

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjunk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

 

Technikai adatok 

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat.

 

Marketing adatok 

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen.  Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy azokhoz a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki. 

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében. A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését. 

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében. A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

 

  1. Hogyan gyűjtünk adatokat

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).

 

  1. Adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati lépéseink

Az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

A dreamspirationally.com számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés, ezért jelentős erőfeszítéseket tettünk az oldal által gyűjtött információk biztonságos gyűjtésére.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).

Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.

A felhasználók a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését az alábbi emailcímen tehetik meg: hello@dreamspirationally.com

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató). 

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

 

  1. Megjegyzés személyes adatokra vonatkozóan

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

– IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

– Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

– Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

 

Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

-Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.

-Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amik része az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

 

  1. Adatkezelés időtartalma

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a megrendelők számlázási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

 

  1. A látogató jogai

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

 

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a dreamspirationally.com által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén a dreamspirationally.com egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a dreamspirationally.com kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot.

 

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az dreamspirationally@gmail.com e-mail címen.

 

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

A dreamspirationally.com kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük írj nekünk az dreamspirationally@gmail.com e-mail címre.

 

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu

 

  1. Anonimizált adatok és „Cookie-k”

A dreamspirationally.com oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe. 

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a dreamspirationally.com használata felhasználóbarát és személyes legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

– vagy e-mail címen: dreamspirationally@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLÓDJUNK

Konzultációra szeretnél jelentkezni? Vagy kérdésed, észrevételed lenne a blogon olvasottakhoz? Lépj velünk kapcsolatba és bátran oszd meg a gondolataidat, kérdéseidet!

E-MAIL: dreamspirationally@gmail.com

5 + 1 =